Välkommen till Medberoendehjälpen!

-En del av Human Gardening

Vad innebär det egentligen att vara medberoende?

En medberoende är helt enkelt en man eller kvinna vars hela liv och tankar kretsar kring en annan människas känslor, tankar, handlingar och beteende. Det kan gälla familjen, din partner, mamma, pappa eller en arbetskollega och chef.

Ofta skapas medberoendet kring en person som är beroende av alkohol eller droger. Medberoende kan också drabba den som är anhörig eller närstående till någon med psykiska och fysiska sjukdomar som skapar obalans i familjesystemet. Ett sådant familjesystem kallas för en dysfunktionell familj.

Medberoendet blir ett sätt att förhålla sig till världen och detta förs också vidare till nästa generation även om missbruket och beroendet inte finns i den direkta närheten.

Barn som växer upp med beroende brukar i vuxen ålder kallas för Vuxna barn.

Medberoendet påverkar fem livsområden: fysiskt, mentalt, känslomässigt, socialt och andligt (etiskt och moraliskt). Alla dessa områden behöver behandlas för att hela människan skall kunna tillfriskna.